Împrumuturi pentru Persoane Juridice

Împrumut Mega Standard pentru Persoane Juridice

 

Suntem disponibili să acordăm împrumuturi pentru Persoane Juridice la următoarele condiţii:

Împrumut: «Mega Standard»

Suma împrumutului:

De la 20000 lei

Termenul de acordare:                            

Max. 36 luni (3 ani)

Rata dobânzii:

 

18-21% anual (calculată la soldul rămas al împrumutului)

Comisioane:

 

 

de acordare – 2%

NU percepem comision de rambursare anticipată sau alte comisioane ascunse

Documentele necesare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat de înregistrare a întreprinderii la Camera

Înregistrării de Stat

Extras a Certificatului de Înregistrare

Buletinul de Identitate al administratorului

întreprinderii

Copiile licenţelor pentru activitate şi a autorizaţiilor de funcţionare

Contractele cu furnizorii şi clienţii principali

Bilanţul Contabil, Raportul de Profit şi Pierdere,

Raportul Fluxului de Mijloace Băneşti                                       pentru ultimii 2 ani de activitate (inclusiv pentru anul curent)

Extrasul de Cont de la Bancă

Asigurarea împrumutului:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gajarea bunurilor mobile sau imobile,

pentru împrumuturile ce depăşesc 30 000 MDL, cu

prezentarea raportului de evaluare, valoarea căruia trebuie sa fie echivalentă minim cu 150% din

suma împrumutului.

Fidejusiunea administratorilor sau acţionarilor

întreprinderii, care dispun de bunuri imobile cu condiţia că acestea nu sunt gajate deja.

Acţiuni şi alte hârtii de valoare cu valoarea de minim 150% din valoarea împrumutului, calculate la preţul de piaţă la ziua acordării împrumutului.

Depozitele persoanelor terţe plasate în băncile

comerciale în Republica Moldova, cu condiţia blocării lor temporare

Alte tipuri de garanţii se analizează în mod individual.